Ask me anything. Hãy hỏi tôi một cái gì đó.

unusualbiz

Senior Member
 1. Các suy giảm trí tuệ khác nhau thường liên quan đến tuổi già. Những nguồn gốc sinh học này ở mức độ nào? Ở mức độ nào, có nguồn gốc xã hội?
 2. Hệ thống pháp luật đối nghịch của chúng ta có phải là hệ thống luật sư - trong đó một luật sư chỉ dựa trên các dữ kiện hỗ trợ bên mà họ được trả tiền - hệ thống có khả năng đạt được công lý nhất không?
 3. Cụm từ "sự trỗi dậy của chủ nghĩa chính thống tôn giáo" có nghĩa là gì? Nó là một hiện tượng thực tế hiện tại? Nếu vậy, điều gì giải thích cho sự xuất hiện của nó vào thời điểm này trong lịch sử?
 4. Nhiều người ngưỡng mộ Ronald Reagan đã ghi nhận ông và các chính sách của ông với sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản. Lời khẳng định đó có chính đáng không?
 5. Càng ngày, HMO (các tổ chức bảo trì sức khỏe) càng phải vật lộn với những tác động đạo đức trong việc phân bổ nguồn lực của họ. Theo phương châm - hoặc hướng dẫn nào - họ nên quyết định giữa việc đầu tư vào nhiều dịch vụ phòng ngừa hơn và đầu tư vào công nghệ kéo dài tuổi thọ hơn? Hoặc ... Họ nên chuyển hướng từ sức khoẻ thể chất sang sức khoẻ tinh thần bao nhiêu tiền?
 6. Liệu tất cả các tôn giáo lớn có xác định về cơ bản cùng một trạng thái tâm trí như mức độ tinh thần cao nhất mà con người đạt được không?
 

khanhtruongle

Senior Member
 1. Các suy giảm trí tuệ khác nhau thường liên quan đến tuổi già. Những nguồn gốc sinh học này ở mức độ nào? Ở mức độ nào, có nguồn gốc xã hội?
 2. Hệ thống pháp luật đối nghịch của chúng ta có phải là hệ thống luật sư - trong đó một luật sư chỉ dựa trên các dữ kiện hỗ trợ bên mà họ được trả tiền - hệ thống có khả năng đạt được công lý nhất không?
 3. Cụm từ "sự trỗi dậy của chủ nghĩa chính thống tôn giáo" có nghĩa là gì? Nó là một hiện tượng thực tế hiện tại? Nếu vậy, điều gì giải thích cho sự xuất hiện của nó vào thời điểm này trong lịch sử?
 4. Nhiều người ngưỡng mộ Ronald Reagan đã ghi nhận ông và các chính sách của ông với sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản. Lời khẳng định đó có chính đáng không?
 5. Càng ngày, HMO (các tổ chức bảo trì sức khỏe) càng phải vật lộn với những tác động đạo đức trong việc phân bổ nguồn lực của họ. Theo phương châm - hoặc hướng dẫn nào - họ nên quyết định giữa việc đầu tư vào nhiều dịch vụ phòng ngừa hơn và đầu tư vào công nghệ kéo dài tuổi thọ hơn? Hoặc ... Họ nên chuyển hướng từ sức khoẻ thể chất sang sức khoẻ tinh thần bao nhiêu tiền?
 6. Liệu tất cả các tôn giáo lớn có xác định về cơ bản cùng một trạng thái tâm trí như mức độ tinh thần cao nhất mà con người đạt được không?
Các đang nói cái chi rứa??

via theNEXTvoz for iPhone
 

sting_dâu

Senior Member
 1. Các suy giảm trí tuệ khác nhau thường liên quan đến tuổi già. Những nguồn gốc sinh học này ở mức độ nào? Ở mức độ nào, có nguồn gốc xã hội?
 2. Hệ thống pháp luật đối nghịch của chúng ta có phải là hệ thống luật sư - trong đó một luật sư chỉ dựa trên các dữ kiện hỗ trợ bên mà họ được trả tiền - hệ thống có khả năng đạt được công lý nhất không?
 3. Cụm từ "sự trỗi dậy của chủ nghĩa chính thống tôn giáo" có nghĩa là gì? Nó là một hiện tượng thực tế hiện tại? Nếu vậy, điều gì giải thích cho sự xuất hiện của nó vào thời điểm này trong lịch sử?
 4. Nhiều người ngưỡng mộ Ronald Reagan đã ghi nhận ông và các chính sách của ông với sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản. Lời khẳng định đó có chính đáng không?
 5. Càng ngày, HMO (các tổ chức bảo trì sức khỏe) càng phải vật lộn với những tác động đạo đức trong việc phân bổ nguồn lực của họ. Theo phương châm - hoặc hướng dẫn nào - họ nên quyết định giữa việc đầu tư vào nhiều dịch vụ phòng ngừa hơn và đầu tư vào công nghệ kéo dài tuổi thọ hơn? Hoặc ... Họ nên chuyển hướng từ sức khoẻ thể chất sang sức khoẻ tinh thần bao nhiêu tiền?
 6. Liệu tất cả các tôn giáo lớn có xác định về cơ bản cùng một trạng thái tâm trí như mức độ tinh thần cao nhất mà con người đạt được không?
#2 không bao giờ làm tôi thất vọng
 

longcon91

Junior Member
em hỏi về định hướng ở tuổi 30 không việc làm không bằng cấp không đủ tiêu chí sức khoẻ phổ thông gia đình không điều kiện ?
 

nickdabiband

Senior Member
 1. Các suy giảm trí tuệ khác nhau thường liên quan đến tuổi già. Những nguồn gốc sinh học này ở mức độ nào? Ở mức độ nào, có nguồn gốc xã hội?
 2. Hệ thống pháp luật đối nghịch của chúng ta có phải là hệ thống luật sư - trong đó một luật sư chỉ dựa trên các dữ kiện hỗ trợ bên mà họ được trả tiền - hệ thống có khả năng đạt được công lý nhất không?
 3. Cụm từ "sự trỗi dậy của chủ nghĩa chính thống tôn giáo" có nghĩa là gì? Nó là một hiện tượng thực tế hiện tại? Nếu vậy, điều gì giải thích cho sự xuất hiện của nó vào thời điểm này trong lịch sử?
 4. Nhiều người ngưỡng mộ Ronald Reagan đã ghi nhận ông và các chính sách của ông với sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản. Lời khẳng định đó có chính đáng không?
 5. Càng ngày, HMO (các tổ chức bảo trì sức khỏe) càng phải vật lộn với những tác động đạo đức trong việc phân bổ nguồn lực của họ. Theo phương châm - hoặc hướng dẫn nào - họ nên quyết định giữa việc đầu tư vào nhiều dịch vụ phòng ngừa hơn và đầu tư vào công nghệ kéo dài tuổi thọ hơn? Hoặc ... Họ nên chuyển hướng từ sức khoẻ thể chất sang sức khoẻ tinh thần bao nhiêu tiền?
 6. Liệu tất cả các tôn giáo lớn có xác định về cơ bản cùng một trạng thái tâm trí như mức độ tinh thần cao nhất mà con người đạt được không?
Sao câu hỏi của bác cứ như từ google dịch về thế. Bác chọn ra một câu rồi ghi lại theo kiểu thuần Việt cho mình với.
 
Top