HN Asus dual Gtx 1060 6gb

kienlt007

Senior Member
ké 1 em hbh hỏng 1 HDMI, cổng HDMI còn lại với các cổng khác vẫn ngon. giá: Done :D
 
Last edited:
Top