thắc mắc Athlon3000g và msi a320m pro m2 v2

'ZzZzZ'

Đã tốn tiền
Vừa mua con athlon 3000g với main msi a320m với main msi a320m pro m2 v2 cắm vào báo lỗi đèn cpu. Chả lẽ phải upbios mua bên pv chi nhánh cao lãnh . Không có cpu để up bios họ bảo phải gửi hãng rồi. Có voz đồng tháp ra tay giúp đỡ không.
 
Top