download Auto Clicker v2.3.2.8 Full - Ứng dụng click chuột tự động

phj4nh_pr0_9x

Senior Member
Auto Clicker là công cụ dễ sử dụng nhất có thể nhấp tự động vào các vị trí mà bạn đã xác định. Nó có thể giải phóng bạn khỏi công việc nhấp chuột lặp lại. Đó là một tiện ích nhấp chuột tự động không tốn kém. Nó được sử dụng để tự động nhấp chuột vào màn hình theo các khoảng thời gian xác định và bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Auto-Clicker.png

Các tính năng của Auto Clicker​

  • Nhấp vào bất cứ nơi nào trên màn hình máy tính
  • Nhấp vào một điểm cố định
  • Chỉ định số lượng nhấp chuột
  • Chỉ định thời gian nhấp chuột
  • Bắt đầu và dừng nhấp chuột bất cứ lúc nào.

Cách sử dụng phần mềm Auto Clicker:​


Nếu bạn đặt 'Click Point' là 'Click where the mouse is', thì chỉ cần nhấn Ctrl + F1 và di chuyển chuột đến nơi bạn muốn nhấp.

Download Auto Clicker v2.3.2.8 Full - Ứng dụng click chuột tự động

https://veryfiles.com/4aiwtrqhecum

Nếu link die phiền các bạn thông báo cho mình để fix lại nhanh nhất!
 
Top