Ấy ra ngoài mà vẫn dính bầu

Grommash Hellscream

Senior Member

Boston Celtics

Senior Member
Tưởng outside mà không dính à? Trong lúc quệt nhau vẫn có một lượng nhỏ tinh bị són ra. Tuy nhiên đây là những con tinh trùng yếu. Bọn này giống như quân dự bị, quân địa phương dặt dẹo vậy, còn tinh trùng xuất ra khi lên đỉnh mới là quân chủ lực tinh nhuệ. Tinh trùng khỏe cho ra những đứa bé 9 tháng 10 ngày, còn tinh trùng yếu cho ra giống ngắn ngày 7 tháng nhé. :shame:
 
Last edited:

Super Namek

Senior Member
Chắc bố mẹ nhóm máu O đẻ ra con nhóm máu B thôi mà
21rCdtc.png
 
Xuất ngoài lấy éo gì dính, tinh trùng phải đạt tỷ lệ nhất định mới đủ quân đánh địch. Dù rỉ rỉ ra cũng đ bao giờ dính được, đương nhiên 99,99% là vậy. Còn xui thì bị đội nón xanh :big_smile:
 
Top