Bà chị dẩm

Kẹo đắng

Junior Member
Nhà có bà chị 31 tuổi chưa chồng, đẹp thì ko đẹp lại dẩm vãi lol. Giống như tính xấu trên đời tụ lại bả hết vậy. Vừa nãy lại chửi nhau, đéo thể nói nổi
tương lai con em gái nhà tôi chắc cũng vậy
sF1PhJr.png
 
Top