Bà Hillary dự đoán ông Trump ra tranh cử năm 2024 và 'đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ'

ZonZun

Senior Member
năm nay có thằng bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg, hội tụ đầy đủ các yếu tố, gay lọ, cực tả, dẩm, ngu v..v.. mà hậu thuẫn trong đảng toàn chìm nghỉm dưới 4%
Cũng không đến nỗi nào đâu, mà đang giữa khủng hoảng anh chơi quả ulti nghỉ chăm con 6 tháng thì
vrESGSY.png
 

oOotrumso

Senior Member
Bà này nói vậy nghĩa là ngầm đồng ý sự bệ rạc của chính quyền ông Biden, cũng như lưỡng viện Quốc Hội do đảng DC hiện tại. Trong những cái xấu dân Mỹ sẽ chọn cái ít xấu hơn là bầu cho ông Trump tái đắc cử.
 

dogamer03

Senior Member
Cũng không đến nỗi nào đâu, mà đang giữa khủng hoảng anh chơi quả ulti nghỉ chăm con 6 tháng thì
vrESGSY.png
Đây là kết quả của việc cho mấy thằng BDBCTLHC+++ nói đạo lý làm lãnh đạo, mang tiếng đàn ông nhưng đòi chế độ của phụ nữ:sad:
 
Top