HN Bác nào có usb 2.0 256,512 mb, 1-2 gb để em

Top