Bác nào giỏi tích phân giải tích 1 cho em hỏi với ạ

HTTien

Senior Member
Em đang bị mắc câu các bác giúp em với. Em có chụp phần làm của em ở dưới bác xem sai chỗ nào. Đến đó em không biết giải tiếp như nào


via theNEXTvoz for iPhone
 

Somewhere Only We Know

Đã tốn tiền
Đổi biến không được bác ạ

via theNEXTvoz for iPhone
Làm tiếp bài của bạn ấy. Nhân cost thì mẫu là (1-sin^2t)sin^2t. Tử là d(sint) nên muốn thì đổi biến như mình nói là được mà. Xong tách ta thành 1/1-sin^2t + 1/sin^2t là ra kết quả rồi còn gì. Đang ko cầm đt nên ko up hình bài làm cho bạn xem được.
 

HTTien

Senior Member
Làm tiếp bài của bạn ấy. Nhân cost thì mẫu là (1-sin^2t)sin^2t. Tử là d(sint) nên muốn thì đổi biến như mình nói là được mà. Xong tách ta thành 1/1-sin^2t + 1/sin^2t là ra kết quả rồi còn gì. Đang ko cầm đt nên ko up hình bài làm cho bạn xem được.
À. Cảm ơn bác nhé


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top