Bài toán con ếch nhảy

supermoderatorvoz

Senior Member
2020bb682185-7d64-4ed8-b25f-27777e6670f9.jpg

https://vnexpress.net/bai-toan-con-ech-nhay-4189822.html

Gửi bằng vozFApp
 

nemo95

Đã tốn tiền
giả sử 1 ô tương đương 1 đỉnh, đồ thị này có tới 20 đỉnh bậc lẻ thì nó phải nhảy chéo tới 20/2=10 lần mới đi hết

theo đề bài thì con ếch không thể
 

wofoso

Đã tốn tiền
Bài toán đưa ra 2 điều kiện là: nhảy qua 48 ô còn lại và mỗi ô đúng một lần. Không có điều kiện là chỉ được nhảy ở trong ô màu xanh, nên mình có thể cho con ếch nhảy ra cả phần màu trắng và nhảy vào cái link dưới luôn.
1123.jpg
 
Top