Bài toán kinh tế của các nước tư bản trước đại dịch

Mrtieudieu

Junior Member
Chúng ta vẫn thắc mắc tại sao phương tây hay cả Mỹ khá thờ ơ với dịch cave 19
Nhưng nhìn về mặt kinh tế thì việc chủ động nhiễm và miễn dịch cộng đồng sẽ dễ hiểu
 

kingtham

Đã tốn tiền
Chúng ta vẫn thắc mắc tại sao phương tây hay cả Mỹ khá thờ ơ với dịch cave 19
Nhưng nhìn về mặt kinh tế thì việc chủ động nhiễm và miễn dịch cộng đồng sẽ dễ hiểu
???? Bài đâu :-?
 
Top