Bấm 10 cái cáp mạng mà cái router vẫn không nhận

Cáp em bấm đúng chuẩn rồi mà không hiểu sao cái router vẫn không chịu nhận cáp. Cắm cáp khác thì nó nhận bình thường. Bấm thử cả 2 chuẩn A B mà nó vẫn không nhận. Thường bị vậy là sao vậy các thím? Phí cái kềm mới mua 37k trên shopee quá
 

mikloa02

Senior Member
Cáp em bấm đúng chuẩn rồi mà không hiểu sao cái router vẫn không chịu nhận cáp. Cắm cáp khác thì nó nhận bình thường. Bấm thử cả 2 chuẩn A B mà nó vẫn không nhận. Thường bị vậy là sao vậy các thím? Phí cái kềm mới mua 37k trên shopee quá
Chắc cáp đểu rồi phen.
 
Top