HN Bán 20 Combo I7 + Main GiGa X58 , RAM 4G, 6G ,100 thanh RAM CORSAIR , 150 vỏ 150 vỏ CM , CORSAIR to khủng lắp dua CPU , dua nguồn .

htcomputer.ver10

Junior Member
SỐ 38_PHỐ ĐẠI TỪ_ĐẠI KIM_HOÀNG MAI_HN
ĐT :0968567265 :ZALO:0968567265
Bán 20 Combo sáng đẹp như mới .
CPU I7 930 2.8Ghz/8M + FAN BOX
Main GiGa GA-X58A-UD3R
RAM CORSAIR 4G/1600 kẹp tản thép ( bộ kit 2 thanh)
Bán : 1Tr950
----------------------------
CPU I7 950 3.06Ghz/8M + FAN BOX
Main GiGa GA-X58A-UD3R
RAM CORSAIR 4G/1600 kẹp tản thép ( bộ kit 2 thanh)
Bán : 2Tr
---------------------------
CPU I7 930 2.8Ghz/8M + FAN BOX
Main GiGa GA-X58A-UD3R
RAM CORSAIR 6G/1600 kẹp tản thép ( bộ kit 3 thanh)
Bán : 2Tr170
----------------------------
CPU I7 950 3.06Ghz/8M + FAN BOX
Main GiGa GA-X58A-UD3R
RAM CORSAIR 6G/1600 kẹp tản thép ( bộ kit 3 thanh)
Bán : 2Tr120
--------------------------------
CPU I5 760 + Main GiGa H55M-UD2H = 850K / 1 Combo ( SL 5)
CPU I5 760 + Main GiGa H55M-S2V = 800K / 1 Combo ( SL 5)
CPU I5 760 + Main ASUS P7H55_M = 800K / 1 Combo ( SL 5)
-----------------------------------
RAM CORSAIR 4G/1600 ( kit 2 thanh ) = 250K /1 kit
RAM CORSAIR 6G/1600 ( kit 3 thanh ) = 370K /1 kit

Bán 150 vỏ CM , CORSAIR sạch đẹp lắp dc, tất cả các lọai main DUA CPU , DUA Nguồn ,nhiều HDD
Giá : 200K đếnn 500K
X582 6G ok.jpg

X582 6G ok.jpg

Main h55 ok.jpg
RAM2 ok.jpg
D.jpg
IMG_1527.JPG
CM to.JPG
 

Attachments

  • X58  4G 0k.jpg
    X58 4G 0k.jpg
    402.7 KB · Views: 172
Last edited:
Top