SG Bán 3900X BH 10/2022

untouchable

Đã tốn tiền
Lên Ryzen 5000 nên cần cho ra đi 3900X BH 10/2022 chính hãng AMD Vietnam fullbox. Giá 10tr5
GDTT HCM - 0949 sáu sáu sáu 7 bốn 1
2021ccd22452-4df6-43c0-b979-0d908ba998d6.jpg
 
Top