HN Bán 5 chú CPU I7 2600 .

htcomputer.ver10

Junior Member
ĐC:SỐ 38_PHỐ ĐẠI TỪ_ĐẠI KIM_HOÀNG MAI_HN
ĐT : 0968567265 : ZALO :0968567265

CPU I7 2600 3.4Ghz/8M ( SL 5 chú)
Bán : 1Tr6/ 1 chú
2600.jpg
 
Top