HN Bán 5 Combo I3/9100f, Main MSI H310 , RAM 8G còn BH 29/11/2022 , 10 Combo I3/8100 , Main MSI H310., RAM 8G .

b.u.f.f

Member
Bán 5 Combo còn BH hãng 29/11/2022 .
I3 /9100f+ Fan BOX
Main H310M PRO-VD PLUS
RAM ADATA 8G/2666
Bán : 3Tr7/ 1 Combo

Bán 10 Combo
I3/8100 + Fan Box
Main H310M PRO-VL
RAM Gskill 8G/2400
Bán : 3Tr750 / 1Combo

Bán : 15 COMBO
CPU I3/6100 + Fan Box
Main MSI H110M PRO-VH
RAM GSKILL 8G ( Kẹp tản )
Bán : 2Tr 850 / 1 Combo
---------------------------
CPU G4600 + Fan Box
Main MSI H110M PRO-VH
RAM GSKILL 8G ( Kẹp tản )
Bán : 2Tr 650 / 1 Combo


VGA MSI 7730 2G/D5 = 1Tr1
VGA GiGa 730 2G/D5 = 1Tr2
VGA ZOTAC GTX650Ti 1G/D5 = 1Tr450 ( SL 15)
VGA ZOTAC GTX750Ti 2G/D5 = 1Tr9
VGA GiGa 750Ti 2G/D5 = 2Tr ( SL 5)
VGA GiGa R577 1G/D5 = 800K
VGA MSI 730 2G/D3 = 850K ( SL 10 )
VGA GALAX 960 2G/D5 2Fan = 2Tr7)
VGA ASUS 1060 3G/D5 = 4Tr8 ( SL 5 )
H3101.jpg H110.jpg GT730.jpg 650Ti.jpg 1060.jpg
 
Top