HN Bán 50 vỏ + nguồn Fantom sạch đẹp.

htcomputer.ver10

Junior Member
ĐC:SỐ 38_PHỐ ĐẠI TỪ_ĐẠI KIM_HOÀNG MAI_HN
ĐT :0968567265
Bán 50 vỏ + nguồn Fantom sạch đẹp. =100K /1 vỏ + nguồn
SL 5 trở lên = 80K /1 vỏ + nguồn
IMG_1282.JPG IMG_1281.JPG
 
Last edited:
Top