HN Bán Asrock RX 6600, likenew, full box, bảo hành 10/2024

zorocatun

Member
Bán e Asrock RX 6600 likenew, fullbox, mua tại Hà Nội computer, bảo hành hãng đến T10/2024
Bayyyy

z3108632765279_83349c46ced1e6c42b7407e324c6bb8f.jpg
 

Attachments

 • z3108626493596_ac5491cb817b1617aa2ffee10a628aa9.jpg
  z3108626493596_ac5491cb817b1617aa2ffee10a628aa9.jpg
  228.3 KB · Views: 92
 • z3108626542619_d56dfd8c01ac4f1710b5e6cb5780859a.jpg
  z3108626542619_d56dfd8c01ac4f1710b5e6cb5780859a.jpg
  222.4 KB · Views: 101
 • z3108632777592_0b452251fe203f72f99d096d5acd1137.jpg
  z3108632777592_0b452251fe203f72f99d096d5acd1137.jpg
  279.8 KB · Views: 106
Last edited:
Top