HN Bán Asus Dual GTX 1070 OC trắng ngọc trinh, like new full box

zorocatun

Member
Bán e Asus Dual GTX 1070 0C ngoại hình trắng tinh như ngọc trinh, ít dùng like new, fullbox.
Giá bayyyyy
z2992747091708_4f193052082996a6db634bf1b232758d.jpg
z2992747141356_bf70dbaf1dd60073365476c9fd6f809a.jpg
z2992747090388_40a122c88bdf464b49abee45c0b86c7a.jpg
z2992747066394_49e17a9d8a2ea0763465a43ac0c2aa4d.jpg
z2992747113289_9e41e376aec327a4a0dd0acffaaafd33.jpg
z2992747146209_5bd643086748e1166eedb4be09872ad1.jpg
 
Last edited:
Top