HN Bán - B350 MSI Tomahawk

Nambeo8xxx

Senior Member
bay..
 

Attachments

 • 0d36073e-4640-4998-bab8-84602a149fb9.jpg
  0d36073e-4640-4998-bab8-84602a149fb9.jpg
  285.5 KB · Views: 6
 • 24010539-e97c-462f-8628-3b42563a086f.jpg
  24010539-e97c-462f-8628-3b42563a086f.jpg
  370.1 KB · Views: 7
 • bf2714ca-51e8-46b8-a781-db7eed648157.jpg
  bf2714ca-51e8-46b8-a781-db7eed648157.jpg
  280.3 KB · Views: 5
 • 05761a3c-75ea-4898-90f9-05c2204aad06.jpg
  05761a3c-75ea-4898-90f9-05c2204aad06.jpg
  242.5 KB · Views: 7
Last edited:

minhlongqc

Junior Member
ké bác em B450 Tomahawk BH 9/2022 1.3tr - hà đông 0973211589
 

Attachments

 • 280191339_2145955852245292_2648387153942446689_n.jpg
  280191339_2145955852245292_2648387153942446689_n.jpg
  338.3 KB · Views: 7
Top