Bạn bè góp vốn mở chung nhà hàng

Black_Hands

Senior Member
Góp tiền làm ăn hay gì đó , đặc biệt là kinh doanh nhỏ lẻ , thì cụm từ tụi em này kia thì dễ phát sinh vấn đề lắm , nếu đã làm chung thì
1 là làm riêng
2 là làm 2 đứa
2 đứa phải cùng chí hướng , vd đứa quản lý tốt thì đứa kia phải giỏi tay nghề , làm cái gì cũng vậy, đặc biệt là góp vốn phải rõ ràng , 40-60 hay 30-70 tránh th 50-50 vì k ai nghe ai trong th bất đồng ý kiến , đừng nói là hợp , đến cha mẹ với bản thân còn bất đồng huống chi người ngoài, điều khoản phải rõ ràng , chúc may mắn,
 
Top