HN Bán bộ I3 10100f, mikrotik gr3, switch, ram, cpu, đồ linh tinh.

Top