SG Bán bộ Ryzen 3 3300x lên đời

onlyon3

Đã tốn tiền
trade con 3300x ko thím. e đang có 3600
Inbox trade này bác

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top