HN Bán bớt đồ ở nahf thừa

help-14

Junior Member
Thừa ít đồ ko dùng bán bớt mua chứng mua cổ ạ :D

  • 2 quạt nzxt 12 tháo case H510 Flow: 80k/1
  • đèn yeelight monitor bar pro: 1tr3

376 bưởi - O3666O3OO7

20211114_091630.jpg

1636734759613.png
 
Last edited:
Top