HN Bán cặp chip test sk 2011 e5-2609 và mua 1 cặp tản 2011

PC-Start

Member
Mấy hum nữa nâng cấp cặp này 350k
2020709f56c1-69d1-43cc-8783-a1ec7c351e90.jpg

202097b36944-c988-4aba-80d3-20bab921d899.jpg

2020b0960dfc-d5ac-4b9c-a4e4-cc46600ea138.jpg
 
Top