SG Bán Card NVIDIA Quadro P600

thanhminhppc

Junior Member
Nâng cấp dư nên mình bán card Quadro P600, hình thức rất đẹp, hoạt động hoàn hảo
Giá Done
 

Attachments

  • 0E9CE598-514A-4464-A7A8-48B21FB10647.jpeg
    0E9CE598-514A-4464-A7A8-48B21FB10647.jpeg
    782 KB · Views: 5
  • C76E4272-68AA-46A9-AFA6-105A441E2071.jpeg
    C76E4272-68AA-46A9-AFA6-105A441E2071.jpeg
    810.7 KB · Views: 9
Last edited:
Top