SG Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Máy Tính

dmt2017

Junior Member
Bán Card PCI Card PCI Cổng Com
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu


Bán card cổng com Giá 100K
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu - 2


Bán các loại quạt cho máy tính
Quạt 14 cm 12VDC giá 120K 1 cái
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu - 4


Quạt 12 cm 12VDC giá 100K 1 cái
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu - 6


Quạt hút con sò 12VDC giá 50 1 cái
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu - 8


Quạt 6cm 12VDC giá 50 1 cái
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu - 10


Tay cầm chơi Game hiệu Buffalo giao tiếp cổng USB Giá 200K
Bán Card PCI 1394 và dây, Card PCI Cổng Com và các loại quạt cho Compu - 12


Nếu ai cần xin liên hệ 0947884542 Gặp Anh Đức

Xin đừng nhắn tin sẽ không trả lời tin nhắn !!!
 
Top