HN Bán Case B365 Aorus Elite; i7 9700; RAM 16gb bus 3000 RGB; SS PM981a 512Gb; Corsair CV550; Vỏ NYC

Top