HN bán case r5 2600 và cpu r5 3600

longkk34

Senior Member
Đã bayyyy
 

Attachments

 • 1665035068583.png
  1665035068583.png
  3 MB · Views: 17
 • 1665035069090.png
  1665035069090.png
  3 MB · Views: 8
 • 1665035092054.png
  1665035092054.png
  2.6 MB · Views: 5
 • z3779556988738_1158b0bfb9e1617813416e90bdbd08d5.jpg
  z3779556988738_1158b0bfb9e1617813416e90bdbd08d5.jpg
  236.3 KB · Views: 7
 • z3779556991684_dcac75ff1a25c90c2160ff4496e113c4.jpg
  z3779556991684_dcac75ff1a25c90c2160ff4496e113c4.jpg
  309.6 KB · Views: 5
 • z3779556994395_213914f3625e9ef41db0414129c6dff4.jpg
  z3779556994395_213914f3625e9ef41db0414129c6dff4.jpg
  159 KB · Views: 5
 • z3779556997377_5de1d4cb5de46cbf681dc35fb92a143d.jpg
  z3779556997377_5de1d4cb5de46cbf681dc35fb92a143d.jpg
  173.4 KB · Views: 3
 • z3779557000221_af8455a14ce952fcffa5c73468d5f842.jpg
  z3779557000221_af8455a14ce952fcffa5c73468d5f842.jpg
  187.5 KB · Views: 5
 • z3779557003382_e3d16f8d185b2db44d09897b67cb749e.jpg
  z3779557003382_e3d16f8d185b2db44d09897b67cb749e.jpg
  243.2 KB · Views: 6
Last edited:
Top