HN Bán cloud revolver s

novasix

Junior Member
Để lâu ko dùng cũng phí,.tình trạng như hình, 1100k các bác nhé. Tai nghe+mic+Soundcard

0977091286


cd27f1b0cfd832866bc9.jpg
cd27f1b0cfd832866bc9.jpg
z1772999812797_628f9c721b12bc7bc7534a11fd253ce2.jpg
z1772999812797_628f9c721b12bc7bc7534a11fd253ce2.jpg cd27f1b0cfd832866bc9.jpg z1772999812797_628f9c721b12bc7bc7534a11fd253ce2.jpg
 
Last edited:
Top