SG Bán combo intel s1200v3 + Xeon 1241v3 + 8GB ECC DDR3

Shane™

Senior Member
Up nác nào có case + nguồn chạy dc combo này hộp em với em lấy dùng luôn nghỉ bán
 
Top