HN Bán CPU E5, RAM 8G ECC REG giá dọn nhà

red87

Junior Member
- E5-2665 = 800k
- E5-2670 = 1tr
- 11 thanh Ram 3 Ecc Reg 8GB bus 1333 220k/thanh
Món nào cũng bao test 1 tuần
Sms : O chín bốn bốn 6 1 tám 9 tám 2
 
Last edited:
Top