SG Bán Draytek 2860N & 2820 nguyên zin

p4bus800

Member
20207c0b12b0-9031-4edf-aa59-2f4e9a56c405.jpg

202030158b71-ea25-4555-a9c6-6aebe1f0a8bd.jpg

2020991bdb44-f31a-497d-bba5-da8f66ec9d8f.jpg

2020819e3fb5-31ae-4f81-a1d8-a9529b136b76.jpg

20200f35c231-fa20-461e-95d1-b1d88506dba8.jpg

20207828536c-ff3e-4a6b-9a3e-9636ef2a2b25.jpg

20206a3f5157-9e72-49e6-a423-ef96d8bf4313.jpg


Dư xài bán bớt, cả 2 đều đang xài không lỗi lầm
* Virgo 2820 : 500k
* Virgo 2860N wifi N : SOLD
Giá có adaptor zin
Alo Zalo iMess Khiêm 0908.44.45.46
Cám ơn
 
Last edited:
Top