HN [Bán] Galax 3070 - Zotac 2070s - MSI 1660 - Asus 1660

bobbynham

Senior Member
*****
3070ti Tuf new bh 36th -> 22tr
RX 6600xt Asus Dual full box bh 9/2024 -> 11.5tr
1660ti MSI GMX bh 3/2022 -> 8tr
1660s ventus bh 4/2023 -> 8tr
2060s ROG full box bh 4/2023 -> 14tr
2060s Giga Windforce full box bh 10/2024 -> 14tr
3060 eagle v1 full box 2/2024 -> 15tr
3060 Manli v1 2 fan bh 12/2023 -> 15tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 2 cháu
-> Giá 60tr ae mang về cắm điện là chạy
*****
Dàn ETC 4u 6 chân 4g
Nguồn 1850w
Vỏ 4u main liền 8 chân
570 4g PCL -> 4 cháu
570 4g Giga -> 1 cháu
570 4g GMX -> 1 cháu
-> Giá 26tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
3070ti Tuf new bh 36th -> 22tr
RX 6600xt Asus Dual full box bh 9/2024 -> 11.5tr
1660ti MSI GMX bh 3/2022 -> 8tr
1660s ventus bh 4/2023 -> 8tr
2060s ROG full box bh 4/2023 -> 14tr
2060s Giga Windforce full box bh 10/2024 -> 14tr
3060 eagle v1 full box 2/2024 -> 15tr
3060 Manli v1 2 fan bh 12/2023 -> 15tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 2 cháu
-> Giá 60tr ae mang về cắm điện là chạy
*****
Dàn ETC 4u 7 chân 4g
Nguồn 1850w
Vỏ 4u main liền 8 chân
570 4g PCL -> 4 cháu
570 4g Giga -> 1 cháu
570 4g GMX -> 1 cháu
570 4g Strix -> 1 cháu full box bh 10/2022
-> Giá 31tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
3070ti Tuf new bh 36th -> 22tr
1660ti MSI GMX bh 3/2022 -> 8tr
2060s ROG full box bh 4/2023 -> 14tr
2060s Giga Windforce full box bh 10/2024 -> 14tr
3060 eagle v1 full box 2/2024 -> 15tr
3060 Manli v1 2 fan bh 12/2023 -> 15tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 2 cháu
-> Giá 60tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
6600XT Asus Dual mua 1/4/22 lên đời luôn -> 12tr
1660ti MSI GMX bh 3/2022 -> 8tr
2060s ROG full box bh 4/2023 -> 14tr
2060s Giga Windforce full box bh 10/2024 -> 14tr
3060 eagle v1 full box 2/2024 -> 15tr
3060 Manli v1 2 fan bh 12/2023 -> 15tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 2 cháu
-> Giá 60tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
6600XT Asus Dual mua 1/4/22 lên đời luôn -> 12tr
1660ti MSI GMX bh 3/2022 -> 8tr
2060s ROG full box bh 4/2023 -> 14tr
2060s Giga Windforce full box bh 10/2024 -> 14tr
3060 eagle v1 full box 2/2024 -> 15tr
3060 Manli v1 2 fan bh 12/2023 -> 15tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 2 cháu
-> Giá 60tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
Update

*****
2060 galax 7/2022 -> 7tr5
1660 asus ph 1/2024 -> 6tr5
1660 giga 2f 1/2023 -> 6tr6
1660 ventus 8/2022 -> 6tr4
1660s tuf 4/2022 -> 7tr
2060s dual 5/2023 -> 10tr
6600xt dual full box bh 4/2025 -> 10tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 1 cháu
580 8g aorus -> 1 cháu
-> Giá 50tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
2060 galax 7/2022 -> 7tr5
1660 asus ph 1/2024 -> 6tr5
1660 giga 2f 1/2023 -> 6tr6
1660 ventus 8/2022 -> 6tr4
1660s tuf 4/2022 -> 7tr
2060s dual 5/2023 -> 10tr
6600xt dual full box bh 4/2025 -> 10tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
580 8g Amor -> 2 cháu
570 8g Amor -> 4 cháu
580 8g PCL -> 1 cháu
580 8g aorus -> 1 cháu
-> Giá 50tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
 

bobbynham

Senior Member
Update ETH về mốc 3 con số !!!!!!!!
*****
2060 galax 7/2022 -> 5.5tr
1660 asus ph 1fan 1/2024 full box -> 4.5tr
1660 ventus 8/2022 full box -> 4.5tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9.5tr
3060 manli 2 fan 12/2024 -> 8tr
3060 aorus elit 3/2025 -> 9.5tr
2060s dual 5/2023 full boxx -> 7.4tr
1660s giga 4/2023 -> 5tr
1660ti Tuf full box bh 11/2024 -> 5.3tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
-> Giá 23,45tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

txtart

Junior Member
Tháo dàn game lẻ tẻ đc vài em tốc ngon cho ae đào hay chơi điện tử đều ok
Vui vui xả bớt phục vụ cho ae tính toán
*****
2060 galax 7/2022 -> 5.5tr
1660 asus ph 1fan 1/2024 full box -> 4.5tr
1660 ventus 8/2022 full box -> 4.5tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9.5tr
3060 manli 2 fan 12/2024 -> 8tr
3060 aorus elit 3/2025 -> 9.5tr
2060s dual 5/2023 full boxx -> 7.4tr
1660s giga 4/2023 -> 5tr
1660ti Tuf full box bh 11/2024 -> 5.3tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
-> Giá 23,45tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
Ae cần hú e
😃
Giá quá ổn
 

bobbynham

Senior Member
*****
2060 galax 7/2022 -> 5.5tr
1660 asus ph 1fan 1/2024 full box -> 4.5tr
1660 ventus 8/2022 full box -> 4.5tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9.5tr
3060 manli 2 fan 12/2024 -> 8tr
3060 aorus elit 3/2025 -> 9.5tr
2060s dual 5/2023 full boxx -> 7.4tr
1660s giga 4/2023 -> 5tr
1660ti Tuf full box bh 11/2024 -> 5.3tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
-> Giá 23,45tr ae mang về cắm điện là chạy
*****
 

bobbynham

Senior Member
2060 galax 7/2022 -> 5.5tr
1660 asus ph 1fan 1/2024 full box -> 4.5tr
1660 ventus 8/2022 full box -> 4.5tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9.5tr
3060 manli 2 fan 12/2024 -> 8tr
3060 aorus elit 3/2025 -> 9.5tr
2060s dual 5/2023 full boxx -> 7.4tr
1660s giga 4/2023 -> 5tr
1660ti Tuf full box bh 11/2024 -> 5.3tr
 

bobbynham

Senior Member
*****
3060 tuf full box 7/2024 -> 9.5tr
3060 giga eagle 2 fan full box bh 2/2024 -> 8.5tr
3060 manli 2 fan 12/2024 -> 8tr
3060 aorus elit 3/2025 -> 9.5tr
2060s dual 5/2023 full boxx -> 7.4tr
1660s giga 4/2023 -> 5tr
1660ti Tuf full box bh 11/2024 -> 5.3tr
2060 galax 7/2022 -> 5.5tr
1660 ventus 8/2022 full box -> 4.5tr
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
3060 tuf full box 7/2024 -> 9.5tr
3060 giga eagle 2 fan full box bh 2/2024 -> 8.5tr
3060 manli 2 fan 12/2023 -> 8tr
3060 aorus elit 3/2025 -> 9.5tr
2060s dual 5/2023 full boxx -> 7.4tr
1660s giga 4/2023 -> 5tr
1660ti Tuf full box bh 11/2024 -> 5.3tr
2060 galax 7/2022 -> 5.5tr
1660 ventus 8/2022 full box -> 4.5tr
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
3060 tuf full box 3/2024 -> 8.8tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9tr
3060 giga eagle 2 fan full box bh 2/2024 -> 8.5tr
3060 manli 2 fan 12/2023 -> 8tr
1660s giga 4/2023 -> 4.5tr
1660s tuf 1/2024 hynix -> 4.8tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
-> Giá 23,45tr ae mang về cắm điện là chạy
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
3060 tuf full box 3/2024 -> 8.8tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9tr
3060 aorus elite bh 4/2025 -> 9tr3
3060 ultra white full box bh 8/2024 -> 9tr
3060 giga eagle 2 fan full box bh 2/2024 -> 8.5tr
3060 manli 2 fan 12/2023 -> 8tr
1660s giga 4/2023 -> 4.5tr
1660s tuf 1/2024 hynix -> 4.8tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
-> Giá 23,45tr ae mang về cắm điện là chạy
*****

Ae cần lên dàn hú e nhé 0988013892

#KPPC
*****
 

bobbynham

Senior Member
*****
3070ti iGame Advance bh 8/2024 -> 13.5tr
3060 tuf full box 3/2024 -> 8.8tr
3060 tuf full box 7/2024 -> 9tr
3060 aorus elite bh 4/2025 -> 9tr3
3060 ultra white full box bh 8/2024 -> 9tr
3060 giga eagle 2 fan full box bh 2/2024 -> 8.5tr
3060 manli 2 fan 12/2023 -> 8tr
1660s giga 4/2023 -> 4.5tr
1660s tuf 1/2024 hynix -> 4.8tr
*****
Dàn ETH 4u 8 chân 8g
Nguồn 1950w
Vỏ 4u main liền 8 chân
-> Giá 23,45tr ae mang về cắm điện là chạy
*****
 
Top