HN Bán GTX 1070

rangdaitoi

Senior Member
Em cần bán iGame GTX 1070 8GB 3 fan hình thức ổn, hơi cũ theo thời gian. Giá: DONE

FREE SHIP HN CHO BÁC NÀO CẦN!
______________
SĐT: O9323.99.894
Add: 376 Bưởi


z3773460249749_746c148289c3b3654fcecb29b995a6a7.jpg

z3773460268156_6e36a42013354a10a314b6401c86e204.jpg

z3773460243102_8a30220bc8bb6e48326d9fe4dd93fec5.jpg
 
Last edited:
Top