HN Bán Hub TypeC Vention và cáp LAN Cat8 nguyên seal

hieudx

Junior Member
đã bán
 

Attachments

  • z2158131748373_385ea143d98f4f76dc33fb3a2c6445da.jpg
    z2158131748373_385ea143d98f4f76dc33fb3a2c6445da.jpg
    136.4 KB · Views: 87
  • z2158131777580_06a0d7f50e03ecbef2ab6bd738613735.jpg
    z2158131777580_06a0d7f50e03ecbef2ab6bd738613735.jpg
    151.1 KB · Views: 57
Last edited:
Top