HN Bán i5 9600k

tạm thời chưa bán, đang cần dùng vì chưa có chip mới
 

Attachments

 • 2EF43B99-6830-440B-97C5-D6CB7668E2CE.jpeg
  2EF43B99-6830-440B-97C5-D6CB7668E2CE.jpeg
  424.4 KB · Views: 187
 • 87473DF5-303B-40BB-ABC6-D2D544C1D218.jpeg
  87473DF5-303B-40BB-ABC6-D2D544C1D218.jpeg
  408.6 KB · Views: 182
 • 19E3D513-FE2F-460A-9D88-19FF3B57709E.jpeg
  19E3D513-FE2F-460A-9D88-19FF3B57709E.jpeg
  389.7 KB · Views: 189
 • DCB12A70-6532-4969-9E6B-DF008787DF1E.png
  DCB12A70-6532-4969-9E6B-DF008787DF1E.png
  217.2 KB · Views: 193
Last edited:
Top