HN bán ít linh kiện máy đồng bộ

khu vực khoanh đỏ kia có cái nào luồn được tấm mica dày 2mm + rộng 30mm không bạn? mấy cục được khoanh đỏ giá thế nào
 

Attachments

  • z2171311748484_1790d7f2efebb2ffa1a56a278d35f2d4.jpg
    z2171311748484_1790d7f2efebb2ffa1a56a278d35f2d4.jpg
    96.1 KB · Views: 23
Top