SG Bán kindle xài nửa tháng cùng mấy cuốn sách

hakura

Senior Member
202086858af1-d432-43c0-ad27-589f56bde341.png

2020bac73e31-20b6-44a6-a91d-62bddd2aa5f7.png

202068cb633c-6bd8-447d-a436-6370bd6d7f39.png

2020cd84ef5d-69e3-4302-952a-2914357a92f9.png

2020e8fd7238-1ec3-4d7f-a1b5-109608e815c0.png

Sách đọc 1 lần. Y như mới. Full bộ tần minh. Mua hàng chính hãng fahasha nguyễn thị thập. = 600k
Máy kindle mua 29.2. Đọc đúng 2 lần vứt xó = 2tr4
Trần xuân soạn q7
09651525 tám tám
Lấy hết đống này giảm còn 3tr
 
Top