HN Bán Lap asus X450LA, màn 17 inch

quoc95pro

Junior Member
Em bán hộ mấy đứa bạn :
Trung : 0384523975
Lap asus X450LA tình trạng như ảnh đã lắp thêm ssd 128 + nâng ram 8gb : 3m5

Trinh : 0967248633
Màn lg 17inch như ảnh : 300k

2020e82fd19f-33de-4c21-b751-fa08903c9bca.jpg


2020d1055f46-cfac-4f2f-b687-1766626e9a88.jpg


2020fdeeaddd-e99f-43c7-827a-87f2660296bd.jpg


202049c89126-0973-4da2-a586-81a6b388c9df.jpg


2020dbe77564-fad1-4cf9-b04a-ec279fe6077f.jpg


202020b60a4a-583f-422d-8bde-f4a25b7d1961.jpg


20200a15797d-876d-4e89-b3e8-ac31d442e121.jpg


20207b692ae8-c1ab-4f01-94fd-7813f0521e86.jpg


202007d47611-c619-4470-b0d2-a26380bdcd63.jpg
 
Top