SG Bán linh tinh vài món: combo main-chip-ram-tản, SSD-HDD, barebone Z220, case cỏ, VGA quadro, xác VGA trâu...

Top