[bàn luận] trình quang hải hơn chanathíp phải không ?

Cánh trái Hồng Duy thì chuyền để tặng bóng cho đội bạn à
4gmOAMB.png
Chờ Văn Hậu trở lại thôi
OANgL56.png
Việt nam yếu thể lực mà cứ đá 3 5 2 thì 2 thằng cánh nào chịu nổi ? khó hiểu ông Park
 
Top