HN Bán main B150 PRO gaming ASUS .

main B150 PRO gaming ASUS CHẠY RAM D3 MAIN CHỈ BỊ CONG VÀI CHÂN SOCKET NHẬN 2 KHE RAM BÊN TRONG ĐANG CHẠY BÌNH THƯỜNG CÓ CHẶN MAIN THEO GIÁ 750K BÁO TÉT THỎA MÁI
0827524444
z2165401937555_1e649195dd33f35f97e791e65a43f2b8.jpg
 
Top