HN Bán màn Dell

codongra

Junior Member
- Bán hộ ông anh Màn Dell IN 1930 nguyên tem FPT người dùng sạch sẽ giá: done
A e đi qua cho xin viên đá để các e nó sớm lên đường ạ!
Sđt ép giá: 098.331.8980
Thanks all!
 

Attachments

  • b6ec917daa20577e0e31.jpg
    b6ec917daa20577e0e31.jpg
    284.9 KB · Views: 70
  • 51738de9b6b44bea12a5.jpg
    51738de9b6b44bea12a5.jpg
    149 KB · Views: 70
Last edited:
Top