SG Bán màn hình Dell AW2518h 240hz

lamgaxl

Junior Member
Hàng mới được trả bảo hành nên like new 99%, fullbox.
Còn bh 15-1-2021.
Giá : Đã bay
Giao dịch tại nhà ở Bình Chánh
SĐt o_O (Lâm)
9FDEE778-4FE3-490F-AAB2-FF9DD2878640.jpeg
 

Attachments

 • F19DA56E-A9C6-444F-8727-25F174580431.jpeg
  F19DA56E-A9C6-444F-8727-25F174580431.jpeg
  329.5 KB · Views: 41
 • 57950189-B443-44F8-86F3-1CEA99C30501.jpeg
  57950189-B443-44F8-86F3-1CEA99C30501.jpeg
  381.7 KB · Views: 42
 • 2BBD6E79-0E1E-47DC-B5C7-CF95326978FF.jpeg
  2BBD6E79-0E1E-47DC-B5C7-CF95326978FF.jpeg
  486.5 KB · Views: 39
 • FBBFCE99-ACF4-4FFC-A3AE-B59FB02F323E.jpeg
  FBBFCE99-ACF4-4FFC-A3AE-B59FB02F323E.jpeg
  740.8 KB · Views: 40
 • BB6F7407-749C-40EB-A68F-7F03146BE7D1.jpeg
  BB6F7407-749C-40EB-A68F-7F03146BE7D1.jpeg
  152.6 KB · Views: 40
 • 76D2869E-E7C5-4FB2-B00C-022B4A822684.jpeg
  76D2869E-E7C5-4FB2-B00C-022B4A822684.jpeg
  296.6 KB · Views: 41
 • 337D0E1D-D4B2-4016-8768-8833B1575317.jpeg
  337D0E1D-D4B2-4016-8768-8833B1575317.jpeg
  232.8 KB · Views: 41
 • A256786D-7333-4277-BD4B-E1F3DF0AB886.jpeg
  A256786D-7333-4277-BD4B-E1F3DF0AB886.jpeg
  278.5 KB · Views: 42
 • C53C388C-325E-4AE6-AB10-78E8790C4D4B.jpeg
  C53C388C-325E-4AE6-AB10-78E8790C4D4B.jpeg
  302.8 KB · Views: 42
Last edited:
Top