HN Bán màn hình máy tính Dell P2419H 23.8'' FHD 60Hz

Đã bán
 

Attachments

 • z3521712298928_0fdaa3a0541f337f77b164b578cff075.jpg
  z3521712298928_0fdaa3a0541f337f77b164b578cff075.jpg
  309.8 KB · Views: 16
 • z3521718171690_ba514a32db8988650589b58e9b2bc51e.jpg
  z3521718171690_ba514a32db8988650589b58e9b2bc51e.jpg
  372.8 KB · Views: 18
 • z3521716588555_35f34ae41ff8b70d7a695dbef8938633.jpg
  z3521716588555_35f34ae41ff8b70d7a695dbef8938633.jpg
  333.7 KB · Views: 16
 • z3518550501992_15ba4080322a850bb808a407fb9593c0.jpg
  z3518550501992_15ba4080322a850bb808a407fb9593c0.jpg
  253.8 KB · Views: 18
 • z3521716619682_ccfd77bb2073c6ead55729c7ec204369.jpg
  z3521716619682_ccfd77bb2073c6ead55729c7ec204369.jpg
  620.2 KB · Views: 16
Last edited:
Top