HN bán màn samsung 22 lcd

ttk1

Junior Member
samsung 2232bw
độ phân giải 1680 * 1050
giá 1200k
bao test 7 ngày
LH 0982063620
35 giáp nhất
 

Attachments

  • A1EAB075-B0F4-42D3-9EE0-D8D9D30E3B80.jpeg
    A1EAB075-B0F4-42D3-9EE0-D8D9D30E3B80.jpeg
    114.3 KB · Views: 59
  • F9738A1E-3506-4DCD-809A-BB720BC749DF.jpeg
    F9738A1E-3506-4DCD-809A-BB720BC749DF.jpeg
    123.2 KB · Views: 55
Top