HN Bán màn Samsung 27 Dell 24 Màn 22 20 18.5

BÁN MẤY MÀN
* Màn Samsung S27E591C cong Đẹp xuất sắc 2tr750K
* Màn LG 27MP47 có hdmi xuất sắc 2tr350K
* Màn BenQ 2406Z 1tr500K màn đẹp
* Màn Dell P2012H giá 1tr250K
* Màn LG 24EN53 giá 1tr500K
* Màn BenQ GW 2250 Lỗi chấm nhỏ 1tr100K
* Màn Samsung S27E591C cong xuất sắc màn sọc hai mép đều 1tr700K
* Màn Samsung S27E591C cong xuất sắc màn sọc mờ nền xanh ko ra 1tr800K
* Màn Samsung S27E510C sọc nhỏ Đen 1tr600
* Màn Samsung S27E510C sọc nhỏ 3 sọc đứng góc phải 1tr400K
* Vga R580 480 4G 8G Giá 1tr600K .1C
( có hình )
* Màn Samsung 743NX SL 03C giá 300K/1C
* Màn Dell mưa nhẹ 17 ich 200K
P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 0355999089 /0947155664

* Màn Acer G196HQL SL 03C giá 650K
****** Màn 18.5 SL 40C ko kịp up
* Màn Samsung 743NX SL 03C giá 300K/1C
* Màn Dell mưa nhẹ 17 ich 200K
P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 0355999089 /0947155664
 
Last edited:
up.............................................................................................................................
 
up......................................................................................................................
 
Top