HN bán màn Samsung S27E591C màn 22 24 đủ cả đẹp lỗi có cả

zero2222

Member
* Màn Samsung S27E591C cong xuất sắc màn sọc hai mép đều 1tr700K
* Màn Samsung S27E591C cong xuất sắc màn sọc mờ nền xanh ko ra 1tr800K
* Màn Samsung S27E510C sọc nhỏ Đen 1tr600
* Màn Samsung S27E510C sọc nhỏ 3 sọc đứng góc phải 1tr400K
* Màn Samsung S27E360 đen sọc nhỏ 1tr500K
* Màn Samsung S24D360 trắng xước nhỏ 24 ich đẹp 1tr450K
*ManfDell 2407WFP đẹp fum dòng cho thiết kế đồ họa 1tr800K
* Màn Ben Q 2406Z sọc mép rất nhỏ 900K
* Màn Topcom full viền N23B có HDMI 23 ich giá 1tr500K
* Màn LENOVO LT2252T đẹp có displayport hàng cao cấp cho thiết kế 1tr250KSL 01C
* Màn AOC E2250WH 22 ich sáng đẹp ( Có HDMI ) Giá 1tr250K
* Màn HP 2311 23 ich gương đẹp ( có HDMI ) giá 1tr350K
* Màn AOC E2241 ( có div giá 1tr200K)
* Màn philip 22CW 22 ich có DIV giá 1tr150K
* Màn Philip 221E1 22 ich có HDMI giá 1tr250K
* Màn Ben Q G2250 22 ich có DIV giá 1tr200K
* Màn Samsung EX 2220 22 ich đẹp xuất sắc giá 1tr250K
* Màn Dell SE 198WFpT 18.5 ich giá 650K
* Màn Samsung B1930 18.5 ich giá 650K
* Màn Samsung 943NX 18.5 ich giá 650K
* Màn Acer G196HQL SL 03C giá 650K
****** Màn 18.5 SL 40C ko kịp up
* Màn Samsung 743NX SL 03C giá 300K/1C
* Màn Dell mưa nhẹ 17 ich 200K
P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 0355999089 /0947155664
 

Attachments

 • 1111.jpg
  1111.jpg
  71.6 KB · Views: 28
 • 2222.jpg
  2222.jpg
  181.8 KB · Views: 29
 • 5555.jpg
  5555.jpg
  150.2 KB · Views: 30
 • 333333.jpg
  333333.jpg
  170.2 KB · Views: 25
Top