Bạn mình mới cưới một con bánh bèo vô dụng

revenka

Member
Thằng này trước khi lấy vợ thì làm ngân hàng cũng kiếm tiền khá. Bị cái hám gái xinh, cho nên hay bị dính phải mấy con đẹp mã.

Nó yêu con này trước làm booking mấy cái quán bar với nhà hàng trong chuỗi của một công ty giải trí, phải công nhận là con này cũng ngon, xinh, nhưng bên trong rỗng tuếch, chả được cái mẹ gì. Học hết cấp 3 dốt không thi được cái gì, nên bắt đầu đi làm nightlife. Mà vì ngu dốt nên làm cũng có phải kiếm được đâu, ngta làm 9life vất vả nhưng lương cũng 20-30 củ là có, nhưng con này thì lại còn lười, ngu, không biết ăn nói nên tháng ăn lương cứng với người quen book bàn nên được có 5-7 triệu. Tháng làm được bao nhiêu đập hết vào quần áo son phấn, ăn ở thì ông bà già lo.

Anh em can mãi đéo chịu nghe, cưới về giờ dịch covid ck toang đằng ck, vk toang đằng vk. Giờ con vk thì về nhà ngoại ở tạm vì việc ít, chồng thì đỡ hơn nhưng thu nhập giảm hẳn. Con vk thì quyết không chịu đẻ ( mà chắc đéo đã đẻ được nữa, có khi ăn chơi bét nhè rồi) vì lấy lý do công việc của em phải ngon, bao giờ kiếm được nhiều thì đẻ chứ đẻ giờ bị xấu người, rồi quen thói mua sắm quen rồi, giờ đi làm đíu đủ tiền mua đồ nên quay ra chê ck vô dụng ( mà nó còn nói ngay với bạn của ck nó luôn nhé), nào là ck em chán lắm anh ạ blah blah.....

Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
 

haule_nth

Senior Member
Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
Ở voz thì những em như ông kể chỉ vui chơi qua đường thôi
Cưới vợ thì cưới gái khác fen à
 

Amer Al-Barkawi

Senior Member
Thằng này trước khi lấy vợ thì làm ngân hàng cũng kiếm tiền khá. Bị cái hám gái xinh, cho nên hay bị dính phải mấy con đẹp mã.

Nó yêu con này trước làm booking mấy cái quán bar với nhà hàng trong chuỗi của một công ty giải trí, phải công nhận là con này cũng ngon, xinh, nhưng bên trong rỗng tuếch, chả được cái mẹ gì. Học hết cấp 3 dốt không thi được cái gì, nên bắt đầu đi làm nightlife. Mà vì ngu dốt nên làm cũng có phải kiếm được đâu, ngta làm 9life vất vả nhưng lương cũng 20-30 củ là có, nhưng con này thì lại còn lười, ngu, không biết ăn nói nên tháng ăn lương cứng với người quen book bàn nên được có 5-7 triệu. Tháng làm được bao nhiêu đập hết vào quần áo son phấn, ăn ở thì ông bà già lo.

Anh em can mãi đéo chịu nghe, cưới về giờ dịch covid ck toang đằng ck, vk toang đằng vk. Giờ con vk thì về nhà ngoại ở tạm vì việc ít, chồng thì đỡ hơn nhưng thu nhập giảm hẳn. Con vk thì quyết không chịu đẻ ( mà chắc đéo đã đẻ được nữa, có khi ăn chơi bét nhè rồi) vì lấy lý do công việc của em phải ngon, bao giờ kiếm được nhiều thì đẻ chứ đẻ giờ bị xấu người, rồi quen thói mua sắm quen rồi, giờ đi làm đíu đủ tiền mua đồ nên quay ra chê ck vô dụng ( mà nó còn nói ngay với bạn của ck nó luôn nhé), nào là ck em chán lắm anh ạ blah blah.....

Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
Thay mặt toàn thể ae vozer cảm ơn thớt đã hốt e ý, mong thớt giữ lại đừng thả nó ra lại khổ ae nữa :burn_joss_stick: :burn_joss_stick: :burn_joss_stick:
 

hummer18

Senior Member
Lại thằng bạn :sad:
 

dunggrap

Senior Member
Đéo có thằng bạn nào ở đây là mệnh đề 1
Hám gái xinh nên tinh trùng thượng não là mệnh đề 2
Túm lại thì kệ cm thằng bạn đi, nhìn gương đấy mà học tập, hôn nhân đại sự chứ có phải dăm ba cái ngôn lù đéo đâu mà cà lơ phất phơ được
 

Die_Welle

Senior Member
Thằng này trước khi lấy vợ thì làm ngân hàng cũng kiếm tiền khá. Bị cái hám gái xinh, cho nên hay bị dính phải mấy con đẹp mã.

Nó yêu con này trước làm booking mấy cái quán bar với nhà hàng trong chuỗi của một công ty giải trí, phải công nhận là con này cũng ngon, xinh, nhưng bên trong rỗng tuếch, chả được cái mẹ gì. Học hết cấp 3 dốt không thi được cái gì, nên bắt đầu đi làm nightlife. Mà vì ngu dốt nên làm cũng có phải kiếm được đâu, ngta làm 9life vất vả nhưng lương cũng 20-30 củ là có, nhưng con này thì lại còn lười, ngu, không biết ăn nói nên tháng ăn lương cứng với người quen book bàn nên được có 5-7 triệu. Tháng làm được bao nhiêu đập hết vào quần áo son phấn, ăn ở thì ông bà già lo.

Anh em can mãi đéo chịu nghe, cưới về giờ dịch covid ck toang đằng ck, vk toang đằng vk. Giờ con vk thì về nhà ngoại ở tạm vì việc ít, chồng thì đỡ hơn nhưng thu nhập giảm hẳn. Con vk thì quyết không chịu đẻ ( mà chắc đéo đã đẻ được nữa, có khi ăn chơi bét nhè rồi) vì lấy lý do công việc của em phải ngon, bao giờ kiếm được nhiều thì đẻ chứ đẻ giờ bị xấu người, rồi quen thói mua sắm quen rồi, giờ đi làm đíu đủ tiền mua đồ nên quay ra chê ck vô dụng ( mà nó còn nói ngay với bạn của ck nó luôn nhé), nào là ck em chán lắm anh ạ blah blah.....

Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
Hãy giữ chặt lấy em nó nhé fen.
Đừng buông tay, em nó lại đi hại đời tấm chiếu mới nào khác thì khổ lắm =((
 

tourist123

Senior Member
Thằng này trước khi lấy vợ thì làm ngân hàng cũng kiếm tiền khá. Bị cái hám gái xinh, cho nên hay bị dính phải mấy con đẹp mã.

Nó yêu con này trước làm booking mấy cái quán bar với nhà hàng trong chuỗi của một công ty giải trí, phải công nhận là con này cũng ngon, xinh, nhưng bên trong rỗng tuếch, chả được cái mẹ gì. Học hết cấp 3 dốt không thi được cái gì, nên bắt đầu đi làm nightlife. Mà vì ngu dốt nên làm cũng có phải kiếm được đâu, ngta làm 9life vất vả nhưng lương cũng 20-30 củ là có, nhưng con này thì lại còn lười, ngu, không biết ăn nói nên tháng ăn lương cứng với người quen book bàn nên được có 5-7 triệu. Tháng làm được bao nhiêu đập hết vào quần áo son phấn, ăn ở thì ông bà già lo.

Anh em can mãi đéo chịu nghe, cưới về giờ dịch covid ck toang đằng ck, vk toang đằng vk. Giờ con vk thì về nhà ngoại ở tạm vì việc ít, chồng thì đỡ hơn nhưng thu nhập giảm hẳn. Con vk thì quyết không chịu đẻ ( mà chắc đéo đã đẻ được nữa, có khi ăn chơi bét nhè rồi) vì lấy lý do công việc của em phải ngon, bao giờ kiếm được nhiều thì đẻ chứ đẻ giờ bị xấu người, rồi quen thói mua sắm quen rồi, giờ đi làm đíu đủ tiền mua đồ nên quay ra chê ck vô dụng ( mà nó còn nói ngay với bạn của ck nó luôn nhé), nào là ck em chán lắm anh ạ blah blah.....

Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
đừng buồn (bạn) thớt :look_down:
"vô dụng" hợp với "bánh bèo"
 

bravery1989

Senior Member
Thằng này trước khi lấy vợ thì làm ngân hàng cũng kiếm tiền khá. Bị cái hám gái xinh, cho nên hay bị dính phải mấy con đẹp mã.

Nó yêu con này trước làm booking mấy cái quán bar với nhà hàng trong chuỗi của một công ty giải trí, phải công nhận là con này cũng ngon, xinh, nhưng bên trong rỗng tuếch, chả được cái mẹ gì. Học hết cấp 3 dốt không thi được cái gì, nên bắt đầu đi làm nightlife. Mà vì ngu dốt nên làm cũng có phải kiếm được đâu, ngta làm 9life vất vả nhưng lương cũng 20-30 củ là có, nhưng con này thì lại còn lười, ngu, không biết ăn nói nên tháng ăn lương cứng với người quen book bàn nên được có 5-7 triệu. Tháng làm được bao nhiêu đập hết vào quần áo son phấn, ăn ở thì ông bà già lo.

Anh em can mãi đéo chịu nghe, cưới về giờ dịch covid ck toang đằng ck, vk toang đằng vk. Giờ con vk thì về nhà ngoại ở tạm vì việc ít, chồng thì đỡ hơn nhưng thu nhập giảm hẳn. Con vk thì quyết không chịu đẻ ( mà chắc đéo đã đẻ được nữa, có khi ăn chơi bét nhè rồi) vì lấy lý do công việc của em phải ngon, bao giờ kiếm được nhiều thì đẻ chứ đẻ giờ bị xấu người, rồi quen thói mua sắm quen rồi, giờ đi làm đíu đủ tiền mua đồ nên quay ra chê ck vô dụng ( mà nó còn nói ngay với bạn của ck nó luôn nhé), nào là ck em chán lắm anh ạ blah blah.....

Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
ko biết mọi người thấy sao chứ đoạn chữ đỏ mình cứ nghe có mùi gạ gẫm :LOL:
 

seagull_alone

Senior Member
Thằng này trước khi lấy vợ thì làm ngân hàng cũng kiếm tiền khá. Bị cái hám gái xinh, cho nên hay bị dính phải mấy con đẹp mã.

Nó yêu con này trước làm booking mấy cái quán bar với nhà hàng trong chuỗi của một công ty giải trí, phải công nhận là con này cũng ngon, xinh, nhưng bên trong rỗng tuếch, chả được cái mẹ gì. Học hết cấp 3 dốt không thi được cái gì, nên bắt đầu đi làm nightlife. Mà vì ngu dốt nên làm cũng có phải kiếm được đâu, ngta làm 9life vất vả nhưng lương cũng 20-30 củ là có, nhưng con này thì lại còn lười, ngu, không biết ăn nói nên tháng ăn lương cứng với người quen book bàn nên được có 5-7 triệu. Tháng làm được bao nhiêu đập hết vào quần áo son phấn, ăn ở thì ông bà già lo.

Anh em can mãi đéo chịu nghe, cưới về giờ dịch covid ck toang đằng ck, vk toang đằng vk. Giờ con vk thì về nhà ngoại ở tạm vì việc ít, chồng thì đỡ hơn nhưng thu nhập giảm hẳn. Con vk thì quyết không chịu đẻ ( mà chắc đéo đã đẻ được nữa, có khi ăn chơi bét nhè rồi) vì lấy lý do công việc của em phải ngon, bao giờ kiếm được nhiều thì đẻ chứ đẻ giờ bị xấu người, rồi quen thói mua sắm quen rồi, giờ đi làm đíu đủ tiền mua đồ nên quay ra chê ck vô dụng ( mà nó còn nói ngay với bạn của ck nó luôn nhé), nào là ck em chán lắm anh ạ blah blah.....

Đấy, vozer đừng vì mấy em ngon nghẻ đẹp mã mà bị mờ mắt nhé, sướng con ku là mù con mắt đó, chỉ được bề ngoài thôi, bên trong rỗng tuếch chả phụ được ck một cái gì cả.
ger
 

blackcoat352

Senior Member
Thôi em nó còn nhỏ dại, fen cứ khuyên bảo rồi giữ lại bên mình nhé, chứ đừng thả ra thì lại tội nghiệp cho các AE khác.
 
Top